Efter de store udgravninger omkring spildevand mm, så mangler der stadig et hegn, til at afskærme vores område ind mod nabo på Strandbakken. Vi har fået en fin aftale med naboen, som vil hjælpe med hegnet og tillige ordne det ”vilde” område, som ligger oven for skrænten. Desuden skal vi have flyttet vores pumpe og vandbeholder ned til boldskuret, hvilket kræver en del gravearbejde - det hjælper naboen ligeledes med. Pumper har drillet os meget i sæsonstarten, men det skulle være på plads nu, så der kan spilles på alle fire grusbaner - og tak til alle jer, som gav en hånd med ved anlæg af banerne!

Mht padelbanen, så bliver vi til stadighed klogere. Vi har nu lært at sandet kan pakke og gøre banen hård: Derfor har vi fjernet noget sand, og det skulle gerne resultere i en endnu bedre bane.

Padelbane # 2: Vi forsøger at rejse penge til en ekstra bane - beliggende ved grusbane 4 og 5 - og har pt. fondsmidler for 200.000 kr. Der er stadig et stykke op til den halve million, som en ny bane koster. Vi har flere ansøgninger i spil i øjeblikket - og hvis det falder gunstigt ud, så vil vi kunne fremlægge en plan for det videre arbejde - og også for, hvordan I som medlemmer vil kunne hjælpe - praktisk og økonomisk. Vi går først i gang med banen, når økonomien er helt på plads - og ønsker ikke på nogen måde at gældsætte klubben for at anskaffe en ekstra bane.

Husk Mr/Gine turnering Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj - se særskilt invitation her på siden eller på facebook.

Bestyrelsen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle