Så foreligger regnskabet for 2022. Vi har i fællesskab skabt et pænt overskud, som vi kan være meget tilfredse med. Du kan se alle detaljer ved at klikke på følgende: Regnskab 2022.pdf


Der indkaldes hermed til generalforsamlig i klubhuset, Strandbakken 18, torsdag, d. 20. april, klokken 19.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen peger på Ralf Andersensen og Henrik Jensen (sekretær i bestyrelsen)

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget for 2023

4. Fastsættelse af kontingenter mv. (foreslås uændret)

5. Valg af bestyrelse og suppleant (på valg er Henry Fredslund, Martin Mandel og Jesper Kjeldsen. Henry og Jesper genopstiller. Martin ønsker ikke genvalg. Som suppleant         er Dorte Andersson på valg)

6. Valg af revisor og revisor suppleant (Bjarne Bay er på valg som revisor og genopstiller. Der er ikke valgt nogen suppleant)

7. Behandling af indkomne forslag (Ingen forslag er modtaget)

8. Eventuel

Bestyrelsen d. 10. april 2023

--------


Er du medlem, overvejer du at blive medlem, eller ønsker du bare at købe en time tennis eller padel, så følg menuerne ovenfor.

 
Mangler du hjælp til træning, så kontakt trænerne her. Ellers kan du kontakte bestyrelsen
 
If you want to play tennis or padel tennis on Langeland, you can of course always be a member of our club. If you only have a shorter stay on Langeland - believe it or not - you can rent a court on an hourly basis. Please open a profil from the top right (pencil), find the right time above (Banebooking) and pay with credit card. Or text to +45 23727080 in English or German.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram