Årets generalforsamling afholdes i år torsdag d. 21. marts, kl. 19 i klubhuset på Strandbakken. Bestyrelsen håber at se mange medlemmer.  Vi vil meget gerne hele tiden udvikle klubben til gavn for alle medlemmer, men det kræver også mange frivillige både medlemmer og forældre. Hvordan får vi det til at lykkes for alle?


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag, d. 21. marts, kl. 19 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og fremlæggelse af budget for det kommende år - se link nedenfor
4. Fastsættelse af kontingenter mv. 
5. Valg af bestyrelse og suppleant 
6. Valg af revisor og revisor suppleant 
7. Behandling af indkomne forslag  

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender etablering af padelbane på den nordlige side af bane 4 og 5, idet finansieringen med tilskud fra LAG-midlerne nu er på plads. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive aftaler om køb og etablering af banen. Generalforsamlingen godkender samtidig, at bestyrelsen om nødvendigt kan benytte op til 25.000 af klubbens egne midler til etableringen.

 
8. Eventuelt 


Regnskab 2023 a.pdf

RTK budget 2024.pdf


Bestyrelsen, d. 11. marts 2024

----------


Er du medlem, overvejer du at blive medlem, eller ønsker du bare at købe en time tennis eller padel, så følg menuerne ovenfor.

 
Mangler du hjælp til træning, så kontakt trænerne her. Ellers kan du kontakte bestyrelsen
 
If you want to play tennis or padel tennis on Langeland, you can of course always be a member of our club. If you only have a shorter stay on Langeland - believe it or not - you can rent a court on an hourly basis. Please open a profil from the top right (pencil), find the right time above (Banebooking) and pay with credit card. Or text to +45 23727080 in English or German.
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram