Rudkøbing Tennisklub

Torsdag d. 26. august 2021 kl. 18.00 i klubhuset

Referat - bestyrelsesmøde

Til stede: John, Martin, Christian, Henrik og Jesper

1. . Padelbane # 2 - den videre proces - Uffe er inviteret med til dette punkt.

o Uffe havde ikke mulighed for at deltage!

o Henry: Vi kan lave en stor del af bundopbygningen selv. Vi skal indhente oplysninger om bundens beskaffenhed og vælge derudfra. HP Tennis fra Tølløse er kontaktet i denne forbindelse. Arbejder på at sætte en pris på egenarbejdet. Denne pris skal sættes ind i de fondsansøgninger, som vi snarest skal have sparket af sted.

o Vi skal fx ved klubmesterskabsweekenden forhøre os ved medlemmerne om interessen for at give en hånd med til anlægsarbejdet.

o Vi skal trække på lokale virksomheder, som har ekspertise på området og har prøvet at etablere baner.

o Ang. finansiering: Vi skal forhøre os ved lokale virksomheder og undersøge, hvad vore medlemmer kan tænkes at bidrage med til egenfinansiering.

o Jesper undersøger ved Marianne, hvad vi helt præcis har til rådighed af areal - 8.000 m2 - hvilke kvadratmeter drejer det sig om?

· Fonden Langelands Elforsyning er søgt - 25.000 kr til lysanlæg

· https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/idraettens-arenaer/facilitetsudvikling/laanefonden - skønnes ikke at have interesse - lånet skal stadig betales tilbage -selv uden rentebetaling

· https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljen - find deadline

o Jesper og Henrik udarbejder ny grundansøgning - DGI - Nordea - Fynske Bank og Spar Nordi første omgang.2.  Padelbanen - NKI - lamper og tæppe - status.

o Jesper har kontaktet NKI og fået accept af at arbejdet skal og vil blive udført - både ift underlag, tæppe og rustarbejde. I modsat fald vil vi få lavet arbejde af andre firmaer og regningen vil gå til NKI.
PS: Arbejdet med underlaget udføres tirsdag d. 31. august!

3. Klubmesterskaber - hvem gør hvad? Finalekampe kun lørdag/søndag!?!

o Fiinalestævne afvikles 11.-12. september - Henrik laver program.

o Henry står for det kulinariske: 100 kr. pr person - betaling og tilmelding til Henry. Henrik laver invitation. Christian og Henry handler ind.

o Christian kontakter Sport24 og Fynske Bank for præmier til stævnet.

o Vi flytter bordtennisbord fra hallen herned til klubmesterskabsweekenden.

4.  Arrangementer med skoler mm, FTU-turnering, træning - orientering ved Henrik og Christian.

o Christian har været til 1. klasses idrætsdag - og Henrik har haft alle 8. klasserne på anlægget til padel og tennis - og overbygningen kommer også på besøg samt en 6. klasse. Det er svært at bedømme udbyttet, men kan vi optimere indsatsen ift at hverve medlemmer ved efterfølgende at være opsøgende?

o FTU-turneringen har for de to hold U14 og U16/18 været afviklet på en god facon. Især har det fungeret godt på det sociale plan med spisning efter klubkampene.

o Stadig: Vi vil gerne igen slå et slag for det sociale liv i klubben - et bedre klubmiljø. Vi skal forsøge at tiltrække midler andetsteds fra, hvis vi vil lave flere arrangementer af sociale karakter.

5. Landsstævne Svendborg 2022 - orienteringsmøde om arrangementet

o Orienteringsmøde d. 4. oktober - ”Hvordan kan foreningen tjene penge ved at lægge en arbejdsindsats ved landsstævnet? ” Christian deltager i mødet.

o Hvor mange skal man stille med - hvilke arbejdsopgaver?

6.  Diverse opsamlinger fra tidligere møder

· Halvanden times booking - booking af boldkanon

o Martin tager fat i Lars for en afklaring på om det kan lade sig gøre.

· Terrasse

o Henry har nedsat arbejdsgruppe - kan det etableres ved arbejdsweekends ved grussæsonafslutningen i oktober sammen med et tjek af hele anlægget?

· Støjdæmpning fra padelbanen mod Bellevue

o Henry har haft en akustikingeniør på besøg. Bedste bud er beplantning. Den store mur på bane 1 forstærker lyden fra padelbanen. Kan vi sætte noget beplantning fx laurbær på muren. Vil det hjælpe at sætte også laurbær ud for midten af padelbanen, hvor lyden trænger ud.

o Vi skal forsøger at blive klogere på, hvor stort problemet er.

· Anlægget - diverse arbejdsopgaver

o Se ovenfor

· Hallen - vise-frem-dag - hvornår/hvordan

o Christian og Henrik laver invitation til en lørdag eller søndag i september/oktober, hvor vi inviterer både ungdomsspillere seniorspillere og familier for at vise, hvilke muligheder der er ved at leje hallen; Tennis, minitennis, boldkanon, bordtennis mm

· Den gode historie - hvordan får vi vores udbredt?

o Se også punkt 4. U16/18 som det næstbedste hold på Fyn - de gode oplevelser ifm det sociale omkring holdturnering - medlemsfremgang via padelbanen - klubbens digitalisering. Christian kontakter den lokale avis desangående og Henrik udarbejdet om nødvendigt en skrivelse.

7. Booking - bliver bookingsystemet brugt/misbrugt?

o Man skal være mindst to på banen for at booke - og man skal påsætte de rigtige navne ved reservationen. Jesper udarbejder udkast til orienteringsskrivelse derom.

8.  Efterårsturnering padel - Americana

o Tages op på næste møde

9.  Evt.

o Jesper har været i kontakt med DTF/DGI ang. vore manglende indtægter ved poletsalg under coronaen - vi søger igen om tilskud ift dette indtægstab - også med tilbagevirkende kraft ift 2020.

o Ang, toilet i hallen - Martin Beck kigger på det. Kan han ikke klare problemet, kontaktes John Kjær for at få en ordning med Tullebølle VVS

o Vi ønsker at flytte en sofa plus TV fra hal til klubhus.

o John bytter Mariannes a-nøgle til en almindelig klubnøgle, så Henry kan få adgang til depot mm

10. Næste møde

o Aftales via mail

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle