Rudkøbing Tennisklub
Torsdag d. 8. juli 2021 kl. 17.30 i klubhuset
Referat bestyrelsesmøde
 
Til stede: Henry, Martin, Henrik, Jesper - afbud fra John og Christian
Godkendelse af referat fra forrige møde
1. Anlægget:
 • Brædder opsættes som værn mod ukrudt i hegn ud mod Teglbakken - er indkøbt. Ejner monterer.
o Er sat op - tak til Ejner!
 • Døren ved bane 3 - Henry har påsat hængelås. Vi skal have baggrund herfor kommunikeret ud til medlemmerne.
o Jesper lægger ud på klubmodul og facebook. Låsen er påsat for at undgå at medlemmer generer naboer med at hente bolde i haverne, for at undgå ubudne gæster på banerne, og fordi vi ønsker at få alle medlemmer ind via indgangen ved klubhuset og bruge klubbens egen parkeringsplads - og derved blive en mere naturlig del af livet i klubben.
 • Havemøbler - anskaffelse plus maling
o Der er kommet både bænke og borde - juniorspillerne har sørger for maling.

 • Forslag Henry - lave havemøbler af paller. 

o Vi kigger på det efter 
sommerferien. Vi skal have lavet hynder dertil. Der er også kommet hynder til de nye møbler - ligger i herreomklædningsrummet.
 • Lille flethegn ind mod nabo - hvem indkøber og opsætter?
o Huset er solgt - vi afventer nogle arbejdsdage til efteråret og får så sat hegn op og ordnet ”hundehuset” til vandtanken.
 
 • Banerne og ukrudt - hvordan sikrer vi, at banerne og anlægget holdes pænt?
o Vi skal til næste sæson have genskabt ordningen med at navngivne personer er ansvarlig for hver enkelt bane.
 • Terrasse bag padelbanen. Er der penge til at etablere terrasse?
o Henry har talt med Emil for etablering af terrassen - Henrik tjekker DGI’s sommerpulje. NB! Sommerpuljen var en 2020
engangsforeteelse - vi undersøger løbende andre muligheder.
 • Arbejdsfordeling - diverse opgaver. Vi skal have flere til at bidrage!
o Vi tilstræber at lave arbejdsdage igen efter tennissæsonen - i oktober/november som i 2020.

 

2. Padelbanen
 • Aftale om genopretning med NKI - hvor langt er vi kommet?
o Jesper kontakter Bent fra NKI for at rykke for arbejdets udførelse!


3. Padelbane #2 (#3?)
 • Langeland Kommune?
o Vi går foreløbig efter en ekstra bane - og vi har 8.000 m2 at gøre med på området ved bane 4 og 5 ifølge kontrakt! Padelbane # 2 tænkes placeret på tværs på bane 5, hvilket giver mulighed for senere at anlægge en padelbane # 3 her parallelt med den padelbane # 2.
 • Ansøgninger fonde
o Nordea, Spar Nord, Fynske Bank - og Langeland Kommune
 • Indhentning af tilbud. Vi har pt ”overslag” fra A-sport og Padelhal.dk. Kan vi selv sammenstykke arbejdet billigere og samtidig betryggende?
o Henry vil gerne arbejde med at sammensætte de forskellige tilbud mod hinanden - og lægge kræfter i selv at stå for noget af arbejdet.
o Vi ønsker at have et par bud mere for udførelse af arbejdet med padelbane # 2
o Vi arbejder frem mod en plantegning og en snak med kommunen og en skriftlig aftale med kommunen. Og søger herefter fondsmidler til projektet.
o Vi arbejdet også videre med medlemsbidrag.
o Vi ønsker stadig at fastholde kontakten til Uffe, som har lavet oplæg omkring ny bane. Uffe inviteres med til næste møde.

 
4. Diverse opsamlinger fra sidste møde:
 • Halvanden times booking
o Vi afventer melding fra IT - Martin kontakter.
 • Boldkanon booking
o Vi afventer melding fra IT - Martin kontakter
 • 18-30-årige
o Tages op på næste møde - Jesper orienterer Jonas om at vi pt ikke har penge til tiltaget.
 • OK-aftalen - op og ned - skal vi arbejde videre dermed?
o Vi gør foreløbig ikke mere ud af dette.
 • Den gode historie - hvordan får vi den formidlet videre?
o Tages op på næste møde.
 • Seniortræning
o Der har været afholdt fem gange seniortræning i juni måned - med 5-6 fremmødte, som alle har været glade for træningen. Alle var i
forvejen medlemmer af klubben, men var primært aktive på padelbanen.
 • Diverse introtiltag: 60+ - skoler
o Henrik orienterede om to 60+arrangementer og fire skoleklasser, som
har været på besøg på anlægget - det har kastet 15-20 nye
medlemmer af sig.

 

5. Ungdom - orientering om:
 • FTU turnering
 • Træningsfremmøde
 • Internt stævne
 • Rød - orange - grøn - gul - stævne i august
o Henrik orienterede: de to ungdomshold er kommet fint fra start.
U16/18A har endda vundet de to første kampe i den bedste række på
Fyn.
o Træningsfremmødet har været stabilt og stort med 30-35
ungdomsspillere.
o 12 begyndere blev på firetimers stævne introduceret for tællesystem
og regler - i tennis og padel. Tak til Sport24 og Fynske Bank for
sponsorgaver.


6. Kommende arrangementer
 • Klubmesterskab 2021 - invitation og opslag er på plads
o Deadline medio juni
 • Medlemsdag - hvornår kan den tænkes at ligge?
o Vi påtænker at lægge arbejdsdage efter sæsonen.
 • Åbent Hus i hallen - vi skal vise hallen og alle dens muligheder frem for vore medlemmer inden vi lukker tennisafdelingen af klubben ned i september!
o Henrik orienterede - vi skal have fremvist hallens fine faciliteter!

7. Evt.
 • Åbning af hallen
o Det er desværre stadig ikke muligt - Jesper har snakket med politiet i Odense og reglerne er stadig ikke sådan, at vi kan åbne. Vi håber, at vi kan være klar i august/september.Det virker uforståeligt, at stort set alt andet er åbent, men ikke vores tennishal med 2-4 brugere af gangen!
 • Tilbud om at lade bureau hjælpe med udlejning af tennisbaner
o Klubmodul og hjemmeside dækker vores behov

8. Næste møde:
 • Punkter dertil:
o Akustik omkring padelbanen
o A-nøgle til Henry
o Tanker om brugen af klubhuset - indretning
o Indkøb at øl og vand
 • Næste møde afholdes efter aftale via messenger/mail - medio august


Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle